Kontaktujte nás

BEKAS, spol. s r.o.
Ostravská 2, 811 04 Bratislava

Mobil: +421 905 327 361
Tel.: +421 2 546 547 41
Fax: +421 2 546 547 42
E-mail: dercalik@bekas.sk


        Meracie zariadenie ZOLLER

Výroba

Vo vlastných výrobných priestoroch zabezpečujeme výrobu TK nástrojov:

  • profilové rotačné a nerotačné nástroje
  • frézy
  • vrtáky, stupňovité vrtáky
  • výstružníky
  • ostrenie

aj s následným povlakovaním.

Samozrejmosťou pre zákazníka je aj merací protokol výrobku prevedený na špičkovom meracom zariadení ZOLLER.